LelujaLeluja

O souboru

Folklorní soubor Leluja se zabývá lidovou kulturou národopisné oblasti luhačovické Zálesí. Repertoár se skládá z hudebně-tanečně-dramatických pásem tvořených místními tanci, písněmi, lidovými zvyky nebo dětskými hrami. Kromě vystupování na domácích i zahraničních festivalech se soubor podílí také na oživení zašlých lidových tradic v obcích, kde působí. Na jaře pořádá vynášení Mařeny a chození s létečkem, v létě Králenskou obchůzku, v zimě pak Mikulášskou obchůzku a dívky obchází na svátek sv. Lucie členy souboru. Dále pravidelně zastupuje region na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti a na Dožínkách Zlínského kraje v Kroměříži. Jednou za dva roky pořádá vlastní folklorní festival Hore Provodovem, který má svoji nezaměnitelnou rodinnou atmosféru. Tradicí se staly i folklorní plesy, které soubor pořádá každoročně.

V současnosti má Leluja přes 50 členů z celého regionu od Zlína přes Hvozdnou, Provodov a Luhačovice až po Sehradice. Soubor tvoří dvě taneční skupiny – dětskou a dospělou, jedna pěvecká skupina a muzika.

Repertoár soubor čerpá z publikací Antonína Václavíka, který oblast zdokumentoval v monografii Luhačovské Zálesí, Josefa Černíka, hudebního skladatele a sběratele lidových písní, Zdeny Jelínkové, jež se věnovala regionu především po taneční stránce, a dalších.

Leluja
Leluja

Název a znak souboru je odvozen od mariánského poutního místa Malenisko, které se nachází nedaleko obce Provodov, kde soubor vznikl. Symbolem Panny Marie je bílá lilie, znak čistoty a nevinnosti, v nářečí „leluja“.
Autorem prvního loga je Jan Slovák z Provodova, druhé logo, které bylo zveřejněno na 10. výročí souboru, je motivem lidové výšivky z luhačovského Zálesí.

Leluja členové