LelujaLeluja

Složky souboru

Malá Leluja
Dětská složka souboru s členy od 3 do 11 let.
Děti se v Leluji učí lidovým hrám, zvykům a tradicím. Kromě obnovování tradic děti předvádějí dětský folklor na jevišti, kde se přirozenou formou učí samostatnosti a pravidlům divadelní scény.

Velká Leluja
Mládež od 12 let přechází do taneční složky, kterou tvoří tanečníci a tanečnice napříč generacemi. Společně pracují na choreografiích nejen tanců ze Zálesí, ale i na scénické podobě balad a jiných rozličných témat. Taneční složka pravidelně vystupuje na mezinárodních festivalech v ČR i zahraničí.

Ženský sbor
Ženský sbor doplňuje soubor na vystoupeních krásnými písněmi ze Zálesí ve dvojhlasém provedení. Hlavními tématy jsou balady, chlapiska a klevety. Ženský sbor s různými obměnami čítá 8 zpěvaček.

Muzika
Lelujácká muzika se skládá z harmoniky, basy a trojích houslí. Všichni muzikanti hrají s velkou láskou, ale i pokorou k tradici našich předků. Muzika doprovází pouze soubor ke zpěvu a tanci a když je potřeba, zaskočí na jeviště a třeba nějaké to číslo odtancují.