LelujaLeluja

Zřizovatel

Historie spolku
Občanské sdružení Leluja vzniklo v listopadu 2011. Začátkem roku 2016 je vymazán název Leluja, občanské sdružení a zapisuje se název Leluja, z.s., což je zkratka pro zapsaný spolek.

Spojuje příznivce lidové kultury oblasti luhačovské Zálesí a jeho cílem je zachování a rozvoj zvykoslovných tradic, zejména v obci Provodov a v okolních obcích regionu. Dále se zasazuje o výchovu a vedení v oblasti taneční, hudební, pěvecké a zvykové lidové kultury luhačovského Zálesí a seznamování široké veřejnosti s lidovou kulturou této oblasti.

Výbor spolku Leluja:
Předseda výboru:
Eva Janíková

Členové výboru:
Markéta Kojecká
Lenka Zbranková

Číslo účtu:
248194451/0300