LelujaLeluja

Repertoár

Repertoár FS Leluja 2008-2023

Autor choreografií: Eva Janíková, Přemysl Janík

Pásma:
Dokola (Malá Leluja)
Doma na dvoře (Malá Leluja)
Hry nejmenších dětí (Malúšata)
V lese a u potoka (Malá Leluja)
Na babičku (Malá Leluja)
Na vojáky (Malá Leluja)
Husopasky (Malá Leluja)
Menečko (Malá Leluja)
Neprš, neprš díšču (Malá Leluja)
Uspávání panenek (Malá Leluja)
Mařena (Malá Leluja + Velká Leluja)
Létečko (Malá Leluja)
Voda (Malá Leluja)
Zlatá brána (Malá Leluja)
Královničky s obřadem přijímání mezi chasu (Malá Leluja + Velká Leluja)
Pletení věnců (Velká Leluja)
Paste sa kravěnky (hojagačky)
Pradleny (Velká Leluja)
Svatojánské čarování (Velká Leluja)
Žně (Velká Leluja)
Ptáčci na strništi (Malá Leluja)
Dožatá (Velká Leluja)
Dětské žně (Malá Leluja)
Adventní zvyky – Ondřejské čarování, draní peří, zpívání balad (Velká Leluja)
Kravařky s podzimními hry (Malá Leluja)
Bude zima, bude mráz (Malá Leluja)
Čížečku, čížečku (Malá Leluja)
O myších a kočkách (Malá Leluja)
Děcká svaďba (Malá Leluja)
Otvírání studánek s prosbou o déšť (Velká Leluja)
Sušárňa (Velká Leluja)
Svatba (Velká Leluja)
Čepení nevěsty (Velká Leluja + ženský sbor)
Povídajú na Zálesí (ženský sbor)
O chlapoch (ženský sbor)
Byla cesta, byla ušlapaná – scénicky ztvárněná balada (Malá Leluja)
Adventní říkání a kolednické písně (Malá Leluja)
Hra o sv. Dorotě – muzikálové zpracování tradiční lidové hry (Velká Leluja)
Ulijána, krásná panna – balada o Ulijáně s tragickým koncem (Velká Leluja)

Tance:
Dívčí tance se šátky
Na tom našem mostě (dívčí tanec)
Fěrtúšek (laškování nad ztraceným fěrtúškem – sólové provedení)
Nad tým Částkovem (Částkovská sedlcká)
Pod Biskupskú horú (Podtáčaná z Biskupic)
Zahrajte mně muzikanti Polanščí (Pozlovská točená)
Nemožem, nemožem (rekonstrukce Pozlovské točené a obuchové z Podhradí – sólové provedení)
Luhačovský mostek (figurální provedení – Luhačovská sedlcká)
Hore dědinú šel (milostné ze Zálesí – Sedlcká z Hřivínova Újezda)
Nepůjdu já za takého (Řetechovská točená)

Větší celky:
Žně, Na strništi, Dožatá
Dětské žně (co vidí děti o žních? To, co my dospělí ne. Vidí tančit obilí ve větru, vidí ptáčky zpívat o žních)
Voda (Voda ve všech podobách – se Zálesím tolik spjatá)
Přástky na Zálesí
Svatba na Zálesí (zamilování, zvání na svatbu, svatba a začepení nevěsty)
Jaro na Zálesí (obsahuje Mařenu, Létečko, Husopasky, Pletení věnečků, V lese a u potoka, Menečko, Neprš, neprš díšču zakončené hrou Na babičku)
Léto na Zálesí (obsahuje Královničky, Husopasky, Svatojánskou noc, Menečko, Neprš, neprš díšču, Kravařky, Praní prádla, Dívčí tance se šátky, Žně,
Na strništi a Dožatou)
Rok na Zálesí (zvyky ve čtyřech ročních obdobích zasazených do života na dědině začínající narozením cérečky a zakončené její svatbou v období od ledna do prosince)
Turkem zajatá (tanečně ztvárněná pověst ze Zálesí o zajetí pohany a překvapivém konci. Zpracováno na tanec Gúlaná ze Zlínska)
Moravský advent (adventní koncert rozdělen na tři části – duchovní adventní písně, baladické písně, které obsahují mimo jiné Hru o sv. Dorotě a Ulijánu, krásnou pannu, a písně kolednické – nikoliv však Vánoční)
Došli sme k vám na koledu (koledování s vánoční pastýřskou hrou)
Moravské Vánoce (Vánoční koledy z Moravy)

Obnovené zvyky:
Vynášení Mařeny
Chození s létečkem
Královničky
Mikulášská obchůzka
Chození na sv. Lucii
Kateřinská zábava
Vánoční pastýřská hra