LelujaLeluja

Zájezd do Polska

Goleniow, Kolobrzeg, Krakow – to jsou města, která Leluja navštíví spolu se spřáteleným souborem Děcka z Buchlovic. 19.-24. června 2024 se budeme toulat až k baltskému moři, budeme přitom hrát, zpívat a tančit naše krásné záleské tance 🙂

Květnová vystoupení

12. 5. 2024 jsme si užili úžasnou atmosféru na Otevírání pramenů v Luhačovicích, které přispělo nejen fantastické počasí, ale i P. Marian Pospěcha, který nás provázel mší, průvodem i odpolední besedou v kostele Sv. Rodiny 🙂 17. 5. 2024 jsme vystupovali v Ludkovicích pro seniory.

Hore Provodovem

6. bienále folklorního festivalu se uskuteční v sobotu 15. června 2024Těšit se můžete na soubory Vizovjánek z Vizovic, Ostržánek II z Uherského Ostrohu, Radovánek z Napajedel, Malý Světlovan z Bojkovic a samozřejmě na Leluju z Provodova.Od 13 hodin budou připraveny dílničky jako tvoření ze dřeva, vyšívání, praní prádla na valše, pletení náramků, folklorní kreslení a spousta dalšího.V 15:30 se předvedou folklorní soubory se svými pásmy …

Číst více

Krojové bábiky – zájezd Slovensko

Krojové bábiky - zájezd Slovensko

2.-4. června 2023 se Leluja zúčastnila mezinárodního folklorního festivalu Krojové bábiky v Kežmaroku a v Popradě na Slovensku.
Soubor předvedl hry a tance o vodě a Králenskou obchůzku s přijímáním mezi chasu.
Všichni si zájezd moc užili, vrátili se správně unavení, opálení a nadšení pro další vystoupení 🙂

Číst více